Slide NOWY 1 (desktop)
O oddechach i szeptach świata
Slide NOWY 1 (mobile)
O oddechach i szeptach świata
Slide NOWY 2 (desktop)
O misjach inaczej
Slide NOWY 2 (mobile)
O misjach inaczej
Slide NOWY 3 (desktop)
Świat według werbistów
Slide NOWY 3 (mobile)
Świat według werbistów
SVD

Nazwa oficjalna
Zgromadzenie Słowa Bożego (Societas Verbi Divini - SVD)

Nazwa potoczna
werbiści

Kim jesteśmy?
Jesteśmy międzynarodowym zgromadzeniem misyjnym kapłanów i braci zakonnych. Naszym głównym charyzmatem jest praca misyjna. Nasi kapłani i bracia, pochcodzący z kilkudziesięciu narodowości, pracują w prawie 80 krajach i terytoriach zamorskich na wszystkich kontynentach.

Gdzie pracujemy?
Pracujemy we wspólnotach już uformowanych, ale także tam, gdzie Ewangelia Chrystusa dotarła niedawno. Nierzadko jesteśmy pierwszymi jej zwiastunami. Prowadzimy parafie, uniwersytety i szkoły (wyższe, średnie i podstawowe). W pracy duszpasterskiej współpracujemy z lokalnym laikatem, organizujemy kursy dla katechistów i animatorów świeckich. Nasze szkoły mają świeckich nauczycieli, stowarzyszenia i komitety; nasze prokury misyjne i instytuty mają swoich dobrodziejów. Pracujemy wśród emigrantów i uchodźców, angażujemy się w działalność mass-mediów (programy radiowe i telewizyjne, studia telewizyjne, studia nagrań, wydawnictwa prasowe i książkowe itp.).

Więcej informacji na temat zgromadzenia znaleźć można na stronie www.werbisci.pl.

 

Zawsze otwarci na znaki czasu staramy się kroczyć nowymi drogami,
jeżeli zapowiadają one większą skuteczność w wypełnianiu misyjnego nakazu.

KONSTYTUCJE SVD