Nasi autorzy

Andrzej Danilewicz SVD
Andrzej Danilewicz SVD

POLSKA

Do werbistów wstąpił w 1985 roku. Trochę pisze, głosi rekolekcje, robi zdjęcia. Pracował w mediach, był prowincjałem. Teraz jest sekretarzem ds. misji i rzecznikiem werbistów.

Bartłomiej Parys SVD
Bartłomiej Parys SVD

IRLANDIA

Od 2011 roku Irlandia jest jego miejscem przeżywania misji webistowskiej. Pracował w przeszłości dla irlandzkich mediów i nieco udzielał się w internetowej publicystyce katolickiej. Od kilku lat szczęśliwie spełnia swoje powołanie służąc małym wspólnotom wiary, które Duch Święty powołuje do życia na wyspie. Jego pasją jest muzyka tworzona przez chrześcijan.

Dariusz Pielak SVD
Dariusz Pielak SVD

ROSJA

Werbista od 1985 roku. Pracował w Hiszpani, Argentynie i Urugwaju, a obecnie w Rosji. Proboszcz parafii św. Olgi i wykładowca Pisma Świętego w seminarium w Sankt Petesburgu.

Janusz Prud SVD
Janusz Prud SVD

FILIPINY

Werbista rodem z Mazur. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku w Pieniężnie. W latach 1995-2010 pracował w Botswanie. W latach 2010-13 studiował psychologię w Manilii na Filipinach, po czym wrócił do Zambii, gdzie pracował w formacji przyszłych misjonarzy. W czerwcu 2017 roku opuścił Afrykę i rozpoczął pracę na Filipinach.

Józef Trzebuniak SVD
Józef Trzebuniak SVD

INDONEZJA

Pochodzi z Beskidu Żywieckiego. Werbista od 1998 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Pieniężnie w 2006 roku. Ukończył studia z filologii klasycznej na KUL oraz studia specjalistyczne z zakresu patrologii na Wydziale Teologii KUL. Niebawem podjemie pracę w werbistowskim Seminarium Duchownym w Ledalero na wyspie Flores w Indonezji.

Krzysztof Kołodyński SVD
Krzysztof Kołodyński SVD

POLSKA

Werbista od 1996 roku. Jako kleryk odbył praktykę misyjną na Madagaskarze i od tego czasu jest zafascynowany kulturą i historią Czerwonej Wyspy. Ukończył podyplomowe studia z dziennikarstwa. Początkowo zaangażowany był w formację młodzieży. W ostatnich latach pełni funkcję koordynatora ds. mediów Polskiej Prowincji. Uwielbia grać w siatkówkę i inne sporty drużynowe.

Maciej Baron SVD
Maciej Baron SVD

POLSKA

Ksiądz, werbista; trochę czyta, trochę pisze, lubi patrzeć na świat przez obiektyw aparatu. Obecnie jest rektorem Domu Misyjnego w Bytomiu i proboszczem werbistowskiej Parafii św. Małgorzaty.

Zdzisław Grad SVD
Zdzisław Grad SVD

MADAGASKAR

Werbista od 1982 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 roku w Pieniężnie. Od tego czasu pracuje na Madagaskarze. Jest Krajowym Duszpasterzem Odnowy Charyzmatycznej.

Zawsze otwarci na znaki czasu staramy się kroczyć nowymi drogami,
jeżeli zapowiadają one większą skuteczność w wypełnianiu misyjnego nakazu.

KONSTYTUCJE SVD